Thérèse van den Hurk

Thérèse van den HurkThérèse van den Hurk draagt bij met maatschappelijke inhoud

Thérèse van den Hurk was jarenlang werkzaam binnen de zakelijke dienstverlening, maakte naam en faam en behaalde verschillende successen. Zij verkoos daarna echter een carriere met meer maatschappelijke inhoud, door zich onder andere te richten op diverse zorgorganisaties. Thérèse van den Hurk vervulde 10 jaar lang functies binnen directies en besturen in de zorg, waarbij ze zich onder andere richtte op het structureren en beheersbaar maken van de bedrijfsvoering.

Met name in de zorg valt er veel te winnen op het gebied van structuur en beheersbaarheid, iets waar Thérèse van den Hurk graag haar steentje aan bijdraagt. In combinatie met de ontwikkeling van kwalitatief en innovatie zorgt dit voor belangrijke toegevoegde waarde, zowel voor de zorginstellingen waar zij actief is als de maatschappij als geheel. Thérèse van den Hurk laat met haar maatschappelijk relevante functies zien haar kennis en ervaring optimaal te kunnen toepassen om de maatschappij een stap verder te hebben, vooral met het oog op de groeiende behoefte aan goede zorg.

Toegevoegde waarde in een zorgorganisatie

Thérèse van den Hurk staat bekend om haar grote toegevoegde waarde binnen een zorgorganisatie. Zij geeft op een unieke manier leiding, bijvoorbeeld door de zorg- en dienstverlening in combinatie met de (financiële) resultaten integraal te bekijken. De resultaten van een zorginstelling zijn onder andere van belang voor de continuïteit van de onderneming, terwijl de essentie ligt in het toevoegen van waarde voor patiënten of cliënten. Thérèse van den Hurk zorgt voor een uitstekende balans, dankzij haar brede oriëntatie die terugvoert tot in haar studieperiode. Thérèse van den Hurk studeerde zowel psychologie als bedrijfskunde en weet daardoor als geen ander hoe ze de beide doelstellingen met elkaar kan combineren.

Actief in het maatschappelijke domein

Thérèse van den Hurk is inmiddels meer dan 10 jaar actief in het maatschappelijke domein, waar ze heeft laten zien van grote toegevoegde waarde te zijn en ervoor te zorgen dat de volledige maatschappij profiteert van meer structuur en bijvoorbeeld een beheersbare organisatie. Thérèse van den Hurk vervult inmiddels meerdere toezichthoudende functies, waarmee ze er onder andere voor zorgt dat de zorginstellingen zich ontwikkelen richting een voorbereiding op de zorgvraag die de komende jaren verder toe zal nemen.

Therese van den Hurk en gehandicaptenzorg

Thérèse van den Hurk is sinds januari 2011 onder andere verbonden aan Amerpoort uit Baarn. Dit is een instelling die werkzaam is op het gebied van gehandicaptenzorg, waarmee ze ervoor zorgt dat ze ook deze kwetsbare groep op een belangrijke wijze verder kan helpen. Ze is er lid van de Raad van Toezicht en zorgt er daar onder andere voor dat ze de financiën onder controle houdt. Daarnaast is ze actief in de Commissie Benoeming en Honorering, waardoor ze zich bezig kan houden met het aanstellen van de juiste bestuurders. Thérèse van den Hurk laat op die manier zien dat ze goed thuis is in het bestuurswezen, zonder aan de andere kant het contact met de grond te verliezen.

Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Tenslotte is Thérèse van den Hurk onder andere actief bij Altra Jeugdzorg en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Ze zorgt er daar voor dat ze op een brede maatschappelijke schaal kan werken aan het verbeteren van de structuur binnen de verschillende zorginstellingen. Dit komt uiteindelijk de cliënten en patiënten ten goede, terwijl ze er daarnaast voor zorgt dat de verschillende instellingen ook voldoende resultaat boeken om de continuïteit te kunnen waarborgen. Sinds mei 2014 is Thérèse van den Hurk vice voorzitter van de Raad van Toezicht, waardoor ze haar invloed optimaal kan gebruiken om de instelling zo goed mogelijk te structureren en zorg voor te dragen dat cliënten hier optimaal baat bij hebben.