Therese van den Hurk – Taal van de bank

In deze presentatie verteld Therese van den Hurk wat zij meemaakt als zij wordt ingezet bij in zwaar weer verkerende zorgorganisaties. Hierbij komt vaak naar voren dat een grotere betrokkenheid van de toezichthouder bij de problemen van de organisatie is gewenst. Ook blijkt over het algemeen dat adequate organisatorische en financiële scenario’s uitgewerkt en ingevoerd kunnen worden, waarmee de belangrijke knelpunten kunnen worden opgelost. Daarnaast stelt Therese van den Hurk vast dat in veel situaties de professionaliteit en innovatieve kracht van de zorgorganisatie blijvend moet worden versterkt.