Zalhuis themabijeenkomst

Themabijeenkomst in het Zalmhuis

Uw relatie met de bank

Datum en tijdstip:

woensdag 12 november 2014

Locatie:

Zalmhuis, Schaardijk 434, Rotterdam (u ontvangt nadere informatie bij uw bevestiging van deelname)

De maatschappij kijkt steeds kritischer naar het semi publieke domein. Er worden veel eisen gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening en de ‘producten’. Tegelijkertijd trekt de overheid zich qua bekostiging van organisaties in zorg, onderwijs, cultuur en volkshuisvesting terug. Daarnaast zijn de banken terughoudend geworden.

De verscherpte financiële condities bepalen daarmee in steeds grotere mate het functioneren en de toekomst van de organisatie.

Dat vraagt niet alleen de aandacht van bestuur en directie, maar ook van de toezichthouder.
Voor NKCC/NCD en Krüger & Partners reden om gezamenlijk extra aandacht aan dit onderwerp te geven.

Tijdens deze bijeenkomst zal Pauline Bieringa een presentatie houden over de visie van BNG op organisaties in het semi publieke domein.Daarnaast vertelt Gerrit Jan van Zoelen interim bestuurder van het toenmalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis over zijn ervaringen met het faillissement en de doorstart van dit ziekenhuis.

Programma

15:30 u Ontvangst
16:00 u Welkom door dagvoorzitter Norbert de Melker, directeur NKCC
16:10 u Pauline Bieringa, managing director Public Finance BNG Bank Visie op de financierbaarheid van organisaties in het semi publieke domein
16:50 u Gerrit Jan van Zoelen, interim bestuurder in de zorg Rol van banken en (zorg)verzekeraars bij faillissement en doorstart ziekenhuis
17:40 u Thérèse van den Hurk, associé Krüger & Partners.Ontwikkelingen in het semi publieke domein in kort bestek
17:55 u Afsluiting en samenvatting door Ton Moonen, partner Krüger & Partners
18:00 u Netwerkborrel