Therese van den Hurk

Over Therese van den Hurk

Na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de zakelijke dienstverlening, koos Therese van den Hurk voor een carrière met een maatschappelijke inhoud. Vervolgens heeft zij 10 jaar directie en bestuursfuncties in de zorg vervuld. In deze rollen heeft zij zich veel bezig gehouden met het structureren en beheersbaar maken van de bedrijfsvoering in de zorg, in combinatie met de ontwikkeling van de kwaliteit en innovatie van de zorg- en dienstverlening.

Zorgorganisaties

Thérèse van den Hurk vindt dat leiding geven aan een zorgorganisatie altijd inhoudt dat je de zorg- en dienstverlening en (financiële) resultaten integraal bekijkt. Natuurlijk zijn goede financiële resultaten ook voor een zorgorganisatie belangrijk voor de continuïteit, maar de essentie ligt in de toegevoegde waarde die de zorgorganisatie aan patiënt of cliënt biedt. Hier komen voor Thérèse van den Hurk ook de twee vakgebieden samen waarin zij afstudeerde: psychologie en bedrijfskunde.

Sinds augustus 2013 is Thérèse van den Hurk geassocieerd met Kruger. Daarnaast vervult zij – in het maatschappelijk domein – meerdere toezichthoudende functies.

Actief in het maatschappelijke domein

Thérèse is inmiddels meer dan 10 jaar actief in het maatschappelijke domein, waar ze heeft laten zien van grote toegevoegde waarde te zijn en ervoor te zorgen dat de volledige maatschappij profiteert van meer structuur en bijvoorbeeld een beheersbare organisatie. Thérèse van den Hurk vervult inmiddels meerdere toezichthoudende functies, waarmee ze er onder andere voor zorgt dat de zorginstellingen zich ontwikkelen richting een voorbereiding op de zorgvraag die de komende jaren verder toe zal nemen.

Therese van den Hurk en gehandicaptenzorg

Thérèse van den Hurk is sinds januari 2011 onder andere verbonden aan Amerpoort uit Baarn. Dit is een instelling die werkzaam is op het gebied van gehandicaptenzorg, waarmee ze ervoor zorgt dat ze ook deze kwetsbare groep op een belangrijke wijze verder kan helpen. Ze is er lid van de Raad van Toezicht en zorgt er daar onder andere voor dat ze de financiën onder controle houdt. Daarnaast is ze actief in de Commissie Benoeming en Honorering, waardoor ze zich bezig kan houden met het aanstellen van de juiste bestuurders. Thérèse van den Hurk laat op die manier zien dat ze goed thuis is in het bestuurswezen, zonder aan de andere kant het contact met de grond te verliezen.

Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Tenslotte is Thérèse van den Hurk onder andere actief bij Altra Jeugdzorg en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Ze zorgt er daar voor dat ze op een brede maatschappelijke schaal kan werken aan het verbeteren van de structuur binnen de verschillende zorginstellingen. Dit komt uiteindelijk de cliënten en patiënten ten goede, terwijl ze er daarnaast voor zorgt dat de verschillende instellingen ook voldoende resultaat boeken om de continuïteit te kunnen waarborgen. Sinds mei 2014 is Thérèse van den Hurk vice voorzitter van de Raad van Toezicht, waardoor ze haar invloed optimaal kan gebruiken om de instelling zo goed mogelijk te structureren en zorg voor te dragen dat cliënten hier optimaal baat bij hebben.

Therese van den Hurk op Ouderenzorg China

Therese onderhoudt een blog op www.ouderenzorgchina.nl, waar zij haar opgedane ervaringen in China deelt.