Lunchbijeenkomst Edelenbos Health bijgewoond

Op 13 februari 2015 heb ik, Thérèse van den Hurk, een lunchbijeenkomst van Edelenbos Health bijgewoond. Het onderwerp van deze bijeenkomst was: ‘innovatieve (technologische) ontwikkelingen in de zorg’.

Tijdens de lunchbijeenkomst zijn verschillende (technologische) ontwikkelingen in de langdurige zorg besproken met de groep. Een tweetal deskundigen heeft hun visie op innovatie in de zorg besproken vanuit hun eigen discipline.

Professor Dr. Luc de Witte is directeur van het Centrum voor Innovatieve Zorg en Technologie, Lector aan de Hogeschool Zuyd en hoogleraar aan de Maastricht University. Hij liet verschillende al bestaande ontwikkelingen in de zorg zien. Hierna besprak Professor Dr. ing. Dave Blank zijn focus: snelle technologische ontwikkelingen zijn aangesloten op wat er in de praktijk mogelijk is. Dave Blank is wetenschappelijk directeur van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie en Hoogleraar aan de Universiteit van Twente.

Op de website van Edelenbos Health kunt u de complete versie van de samenvatting lezen. In dit artikel is ook de mening van mijzelf, Thérèse van den Hurk, te lezen:

Zowel Luc de Witte als Dave Blank zijn enthousiasmerende sprekers die ‘out of the box’ denken en met innovatieve én uitvoerbare technologische oplossingen komen voor de (langdurige) zorg.

(Thérèse van den Hurk)